Шаблоны Joomla Joomla
Тернопільська обл., м. Підгайці, вул. Майдан Незалежності, 2
   
 +380683655272

Педагогічний колектив коледжу має високий науково-методичний потенціал і успішно втілює інноваційні методи навчання в життя. А організовує цей процес методист коледжу, Бартошів Ольга Володимирівна

Методична робота в коледжі- це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на підвищення результативності навчально-виховного процесу, досягнення оптимальних результатів у професійній підготовці майбутніх медиків.

 

В навчальному закладі склалась відповідна структура науково-методичної   роботи.

Структура методичної роботи колледжу:

 • Педагогічна рада
 • Предметні циклові комісії
 • Школа викладача -  початківця
 • Творчі групи
 • Школа педагогічної майстерності
 • Семінари-практикуми
 • Тижні предметних циклових комісій
 • Розширені засідання предметних циклових комісій

Змістом науково-методичної роботи в коледжі є:

 • оволодіння методичними й теоретичними основами відповідної галузі науки (за фахом) та сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки; методикою викладання предмета та загальної культури викладача;
 • вивчення та використання на практиці сучасних досягнень науки; кращого педагогічного досвіду;
 • підготовка та проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу;
 • надання викладачам допомоги в оволодінні сучасними методами викладання тощо.

Основні завдання науково-методичної роботи в коледжі:

 • максимальна орієнтація кожного викладача на впровадження методів і прийомів сучасних педагогічних технологій, спрямованих на підвищення пізнавальної активності студентів, упровадження дослідницьких методів навчання;
 • в ведення в практику роботи коледжу інноваційних підходів до проблеми оцінювання рівня знань студентів, заснованих на розробці та використанні комплексу комп’ютерних методик тестування й діагностування, контролю та оцінювання рівня засвоєння знань;
 • особистісно орієнтована взаємодія викладача з студентами    (розвиток творчих здібностей, врахування індивідуальних особливостей, робота із здібними студентами);
 • узагальнення й поширення кращого педагогічного досвіду творчих викладачів;
 • підтримка професійного становлення та розвитку викладачів-початківців;

Основною метою науково-методичної роботи коледжу є підвищення якості освіти студентів коледжу за допомогою використання в навчально-виховному процесі сучасних педагогічних технологій; професійна підготовка спеціалістів для сфери медицини.

Однією з колективних форм науково-методичної роботи є реалізація генеральної навчально-методичної проблеми, над якою працює

педагогічний колектив коледжу: «Використання новітніх технологій навчання,як важливого чинника підвищення якості підготовки та становлення особистості медичного працівника ».

Практичний аспект роботи над головною науково-методичною проблемою коледжу полягає в удосконаленні освітнього процесу, результати якого заслуховуються та демонструються на:

 • відкритих заняттях та виховних заходах;
 • тематичних педрадах;
 • презентаціях інформаційно-дослідницьких проектів викладачами, які атестуються, та студентами;
 • презентаціях портфоліо педагогічного досвіду викладачів, які атестуються;
 • презентаціях портфоліо педагогічного досвіду предметних циклових комісій тощо.

Кращий досвід викладачів з навчально-методичної проблеми оформляється в інформаційно-методичних вісниках:

 • «З досвіду роботи предметних циклових комісій»
 • «В дзеркалі навчально-методичної проблеми»
 • «З педагогічної скриньки викладача» тощо.

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання, реалізації методичної проблеми в коледжі працює2 предметних циклових комісій та методичне об’єднання кураторів груп.

 • комісія загальноосвітніх ,гуманітарних дисциплін та соціально  -економічної підготовки (голова ПЦК Щериля О.С.);
 • комісія природничо-наукової, та професійно – практичної  підготовки (голова ПЦК  СслтисякО.Б..);
 • методичне об’єднання кураторів груп(голова Квасничка О.Б.). 

Керівництво роботою предметних циклових комісій здійснюють голови ПЦК, які обираються з найбільш компетентних викладачів.

Щомісячно проводяться засідання ПЦК, на яких обговорюються актуальні питання психолого-педагогічної науки та методики викладання предметів.

Великий досвід нагромаджений в проведенні позааудиторних заходів.     Щорічно у коледжі за затвердженим графіком проходять тижні предметних циклових комісій.

Чільне місце в позааудиторній науково-методичній роботі займає організація та здійснення науково-пошукової роботи викладачів та студентів.Вже стало традицією на завершення тижня знань кожній предметній цикловій комісії здійснювати презентацію портфоліо педагогічного досвіду з науково-методичної проблеми, над якою працюють члени методичних комісій, з використанням електронного мультимедійного супроводу.

Одна із колективних форм методичної роботи- відкриті заняття. Їх мета – підвищення майстерності викладачів. 

Тільки через самоосвіту і творчий пошук викладач приходить до своєї майстерності. А цьому сприяють  відкриті заняття та налагоджене взаємовідвідування, яке має істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності викладачів.

Окремим розділом методичної роботи є робота із викладачами-початківцями.Традиційно проходять заняття Школи викладача-початківця.

Останнім часом у роботі навчального закладу, поряд з традиційними заходами, використовуємо нетрадиційні форми організації методичної роботи:

 • творчі портрети викладачів;
 • конкурси портфоліо педагогічної майстерності предметних циклових комісій;
 • панорами методичних новинок;
 • конкурси на кращу мультимедійну лекцію, теоретичне чи практичне заняття.

Важливою формою управління розвитком професійної компетентності викладачів є атестація. 

Атестація викладачів – це важливий засіб підтримки академічних і професійних стандартів, основна форма контролю діяльності викладачів. Із метою оцінювання стану організації та реалізації навчально-виховного процесу перед атестацією проводяться творчі звіти педагогічних працівників.  

Методичний кабінет - центр творчої думки викладача. Роботою методичного кабінету керує методист разом із заступником директора з навчальної роботи.

Основна мета методичного кабінету -створення умов для розвитку творчого потенціалу викладачів і студентів.

Методичний кабінет - це робочий куточок, структура й наповнюваність якого чітко продумані та створені так, що навчально-методичні матеріали знаходяться та зберігаються зручно та раціонально для використання. Створені папки:

 • Атестація- крок до майстерності
 • На допомогу викладачам-початківцям
 • Викладачі-майстри педагогічної ниви, ними пишається коледж
 • Панорама творчих занять
 • Ініціатива. Творчість. Пошук
 • Основні документи з питань організації навчально-виховного процесу в коледжі та інші

 Методичний кабінет має доступ до Інтернету.

Методичні рекомендації кураторам щодо проведення батьківських зборів

Методичні рекомендації (скачати)