Шаблоны Joomla Joomla
Тернопільська обл., м. Підгайці, вул. Майдан Незалежності, 2
   
 +380683655272

Виховна робота – це цілісна структура, яка сприяє формуванню особистості майбутнього фахівця.

Основними принципами виховної роботи є:

Перший – «не зашкодити» у становленні розвитку громадянина.

Другий – духовна насиченість студентського життя .

Не піддаючи сумніву значення у становленні особистості , ми впевнені в тому що якість знань, цінність ідей, думок і діяльності людини , що виникають на базі знань , зумовлюється не тільки істинністю знань, але й духовною насиченістю виховання особистості неможливе без виховання емоцій та естетичної свідомості.

Принцип третій – ставлення до студента як до суб’єкта власного розвитку, реалізується через принципи педагогіки співпраці, толерантності, підтримки, які спрямовані на самостановлення індивідуальності.

Робота з питань гуманітарної освіти та виховання

Головною метою системи виховання в Галицькому  медичному коледжі є формування свідомого громадянина – патріота Української держави, представника української національної еліти через:

 • виховання поваги і любові до рідної землі й українських традицій;          
  підготовку свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального генофонду нації;
 • формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культуру фізично здорової та духовно багатої особистості;
 • створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування;
 • забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини;
 • плекання поваги до своєї altа mater

 Виховання студентської молоді в коледжі  ґрунтується на таких принципах:

 • демократичності - визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;
 • гуманізації - створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;
 • єдності навчальної та виховної діяльності - консолідації студентства та науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об'єднану спільною мораллю та ідеями;
 • послідовності, системності і наскрізності - привнесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею;
 • диференціації та індивідуалізації виховного процесу - врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;
 • єдності теорії та практики - реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;
 • природовідповідності - врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;
 • пріоритету правової свідомості - вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини.

Дирекція, циклові комісії спрямовують зусилля на те, щоб кожна лекція, практичне чи семінарське заняття мали виховну спрямованість, а викладання будь-якої дисципліни виховувало б у студентів не лише професійні якості, але й сприяло засвоєнню загальнолюдських норм моралі.

Відповідальна роль у виховній роботі належить кураторам груп, які здійснюють навчально-виховну роботу з студентами. Працює методичне об’єднання кураторів груп, на засіданнях якого обговорюються найактуальніші проблеми виховної роботи у навчальному закладі.

Контроль за виховною роботою проводиться шляхом відвідування заходів, анкетування студентів. Питання виховної роботи розглядаються на педрадах, адміністративних нарадах, методичних об’єднаннях кураторів груп.

Реалізація виховної роботи здійснюється через систему різних форм і методів: бесіди, екскурсії, вікторини, круглі столи, зустрічі, диспути, турніри, вечори, свята, конкурси, години спілкування, тощо.

Пріорітетним напрямком коледжу є виховання професійної майстерності студентів, а також заслуговує уваги система національно-патріотичного, морально-естетичного, громадянсько-правового, трудового,  екологічного та  виховання здорового способу життя.

Працюють гуртки: хореографічний, вокальний, літературно-етнографічний та гурток «Лідер».

Психологом коледжу здійснюється робота для забезпечення здорового психологічного клімату серед студентів, збереження психічного здоров’я особистості, оцінки особистісного та професійного зростання молоді.  

Частина заходів, що проводяться в коледжі, стали традиційними. А саме:  День знань, урочиста посвята у студенти; День студента; Дні відкритих дверей, шаховий турнір;

фестиваль-конкурс «Підгаєцька весна - 2014»;

урочисте вручення дипломів, випускні вечори;

зустрічі з випускниками минулих років.

Напрацювання студентів друкуються у газеті «Вісник Галицького медичного коледжу». Налагоджена тісна співпраця адміністрації з студентською радою коледжу.